петок, февруари 3, 2023

Здравствено Oсигурување

Ништо не е поважно од нашето здравје. Во зависност од потребите на клиентот, посебно може да биде осигурен само престој во болница...

Осигурување на Моторни Возила

Со осигурувањето од автоодговорност осигуреникот (сопственикот на возило) ја осигурува законската одговорност за причинување на штети на трети лица со употреба на...

Осигурување на Дом

Осигурување на домаќинството претставува една од најумните инвестиции во однос на заштитата и сигурноста на домот. Осигурувањето на станбени објекти и предмети...