петок, февруари 3, 2023

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ...

Официјална Адреса и Контактни Детали:МПЦ Македонска Православна Црковна ОпштинаСвети Наум ОхридскиGislerstrasse 9Postfach 218CH – 6234 Triengen

Историја на МПЦ

Христијанството во Македонија, па и пошироко на Балканот, прв го проповеда и проширува Светиот апостол Павле при своите мисионерски патувања, за што...